نوآوران امین
1401/03/10
10:21
گسترش صنایع روی ایرانیان(#فگستر) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 27 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مق...

گسترش صنایع روی ایرانیان(#فگستر)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۲۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴,۳۵۶,۸۱۴ میلیون ریال به مبلغ ۵,۵۴۸,۲۲۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۰۸۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0