بولتن اقتصادی
1399/09/20
15:27
هفته آینده قاضی زاده نایب رییس مجلس جلسه‌ای با رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلفات حقوقی‌ها خواهد داشت/بورس نیوز

هفته آینده قاضی زاده نایب رییس مجلس جلسه‌ای با رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلفات حقوقی‌ها خواهد داشت/بورس نیوز


انتهای خبر

0
0