کدال۳۶۰
1400/12/16
22:00
#شوینده گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/09/30 شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ب...

#شوینده


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۱۲-۱۶ ۲۱:۵۹:۵۹ (۸۶۰۹۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0