اسمارت بورس
1400/03/21
13:08
#خبهمن بعد از ریزش ها یکبار از محدوده ۱۰۰ یک برگشتی داشته اما فعلا برگشت مطمینی نیست و باید از ۱۳۰ هم عبور کنه📈 فعلا کف را محدوده ۱۰۰ در نظر میگیری...

#خبهمن بعد از ریزش ها یکبار از محدوده ۱۰۰ یک برگشتی داشته اما فعلا برگشت مطمینی نیست و باید از ۱۳۰ هم عبور کنه📈


فعلا کف را محدوده ۱۰۰ در نظر میگیریم که حفظ این محدوده برای ریزش بیشتر مهمه📊
انتهای خبر

0
0