سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/01/16
11:05
#رصد_بازار #سیمان مجوز افزایش نرخ گرفت ☘️☘️☘️ ➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۱:۰۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖ شرکت سبد گردانی آرمان اقتصاد

#رصد_بازار


#سیمان


مجوز افزایش نرخ گرفت☘️☘️☘️


➖➖➖➖➖➖➖➖


۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۱:۰۴


➖➖➖➖➖➖➖➖


شرکت سبد گردانی آرمان اقتصاد
انتهای خبر

0
0