کدال۳۶۰
1401/05/31
21:34
#پارس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تعمیرات اساسی واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومر- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت پ...

#پارس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تعمیرات اساسی واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت پتروشیمی پارسشرح رویداد:


احتراما، در راستای اجرای دستورالعمل افشاء اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار می رساند واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومر شرکت پتروشیمی پارس از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ به مدت ۴۵ روز به علت تعمیرات اساسی توقف خواهند داشت.


شایان ذکر است واحد استحصال اتان این شرکت در مدار تولید می باشد.
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۲۱:۳۴:۴۵ (۹۲۷۴۴۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0