کدال۳۶۰
1401/02/31
20:29
#خدیزل ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه بهمن دیزل #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/02/31 ساعت 15:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 8,0...

#خدیزل


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه بهمن دیزل #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ساعت ۱۵:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۱۲۴۸🔹 سود نقدی هر سهم: ۱۴۱🔹 سود انباشته پایان دوره: ۱۰,۰۴۴,۳۲۵ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۲۰:۲۹:۴۶ (۸۸۲۱۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0