سیگنال یاب روزانه
1399/10/28
22:56
#شاخص_کل محدوده های حمایتی که در حال حاضر میشه برای شاخص در نظر گرفت رو در چارت مشخص کرده ام. از لحاظ زمانی شاخص 12 روز کاری بعد حمایت زمانی خوبی...

#شاخص_کلمحدوده های حمایتی که در حال حاضر میشه برای شاخص در نظر گرفت رو در چارت مشخص کرده ام.از لحاظ زمانی شاخص ۱۲ روز کاری بعد حمایت زمانی خوبی داره۹۹/۱۰/۲۸
انتهای خبر

0
0