کدال۳۶۰
1401/02/11
16:59
#رانفور گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت خدمات انفورماتیک با فایل های پیوست من...

#رانفور


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت خدمات انفورماتیک با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۲-۱۱ ۱۶:۵۹:۵۷ (۸۷۷۵۱۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0