تارگت بورس
1399/11/07
16:14
🔺رئیس بورس مشخص شد 🔹دهقان دهنوی، به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد. او تاکنون سمت معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی را بر ...

🔺 رییس بورس مشخص شد🔹دهقان دهنوی، به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد. او تاکنون سمت معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشت.

انتهای خبر

0
0