حسین زمانی
1399/09/23
11:00
📊 تحلیل نماد: شبندر ⚙️ صنعت:پالایشی 🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه 📉📈تحلیل: پس از اصلاح در قالب موج X اصلاحی، برگشت از محدوده حمایتی خطو...

📊 تحلیل نماد: شبندر⚙️ صنعت:پالایشی🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه📉📈تحلیل: پس از اصلاح در قالب موج X اصلاحی، برگشت از محدوده حمایتی خطوط چیکو اسپن.


حال با شکست ترند نزولی درحال ورود به ابر کومو به همراه حجم معاملات بالا ، پیش بینی می‌شود در صورت تثبیت در بالای ترند نزولی شکسته شده، عبور از ابر کومو و سقف قبلی، میتوان امیدوار به رسیدن تارگت‌مشخص شده باشیم.

انتهای خبر

0
0