نوآوران امین
1399/09/23
15:23
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک(#گدنا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ⭕️ کاهش 35 درصدی درآمدها...

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک(#گدنا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)⭕️ کاهش ۳۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۸۳,۵۵۸ میلیون ریال به مبلغ ۲۴۹,۱۲۴ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۲۴ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0