سهم گلچین
1399/11/12
18:49
شفاف سازی #های_وب احتراما به استحضار می رساند با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در روز جاری ...

شفاف سازی #های_وب


احتراما به استحضار می رساند با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در روز جاری پهنای باند اینترنت زیر ساخت برای شرکت های استفاده کننده ۲۵ درصد کاهش می یابد. در نتیجه با توجه به اینکه یکی از اقلام مهم تشکیل دهنده ساختار هزینه سرویس های این شرکت پهنای باند اینترنت بوده لذا باعث کاهش هزینه مزبور و افزایش سود خالص شرکت می گردد.انعقاد قرارداد جدید در #حریل


انعقاد ۲ قرارداد بین المللی (فورواردری) حمل ریلی ۱۰۰ هزار تن گوگرد و گرانول به مبلغ ۶۲۵ میلیارد ریال


این شرکت اقدام به انعقاد قراردادهای حمل ونقل بین المللی (فورواردری) ریلی به شماره rps-t-۹۹۲۰۰ در تاریخ۰۴/۱۱/۱۳۹۹به میزان ۵۰ هزار تن گوگرد ترانزیت و قرارداد شماره rps-t-۹۹۲۰۱ در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۹ به میزان ۵۰ هزار تن گرانول ترانزیت به وسیله واگن های لبه بلند ۵۵ تنی از ایستگاه سرخس ایران و ترکمنستان تا ایستگاه بندر عباس با نرخ حمل به ازای هر تن به مبلغ ۲۵ فرانک خواهد نمود.مبلغ کل قرارداد با توجه به تناژ و نرخ قرارداد مذکور حدودا ۲.۵۰۰.۰۰۰فرانک (معادل ریالی آن براساس نرخ آزاد ارز حدودا بمبلغ ۶۲۵.۰۰۰میلیون ریال) میباشد. هم چنین لازم به توضیح است مدت این قرارداد از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۹لغایت ۰۱/۰۳/۱۴۰۰میباشدانتهای خبر

0
0