سیگنال یاب روزانه
1401/05/31
22:04
شاخص فساد در جهان سطح فساد با نوع حکومت کشورها رابطه معناداری دارد؛ هر چه آزادی مدنی و حقوق بشر بیشتر باشد،‌ سطح فساد کمتر خواهد بود. دانمارک و ف...

شاخص فساد در جهانسطح فساد با نوع حکومت کشورها رابطه معناداری دارد؛ هر چه آزادی مدنی و حقوق بشر بیشتر باشد، سطح فساد کمتر خواهد بود.دانمارک و فنلاند و نیوزلند دارای کمترین نرخ فساد و جز کشورهای اول هستند. سودان جنوبی و سومالی و سوریه نیز بیشترین نرخ فساد را گزارش داده‌اند و در آخر جدول قرار گرفتند.آمریکا در رتبه ۲۷ ، چین در رتبه ۶۶ ، روسیه در رتبه ۱۳۶ و ایران در رتبه ۱۵۰ جهانی قرار گرفته‌اند و شوربختانه ایران جز ده کشور فاسد آسیایی قلمداد می‌گردد.انتهای خبر

0
0