محمود رحمانی
1399/08/25
10:52
به معنای واقعی کلمه مردم و سهامدار رو نابود کردن خدا خودشون و خانوادشون رو نابود کنه این تنها کاری هست که میشه کرد و گفت چون مسئولی نیست به این ت...

به معنای واقعی کلمه مردم و سهامدار رو نابود کردن خدا خودشون و خانوادشون رو نابود کنه


این تنها کاری هست که میشه کرد و گفت


چون مسیولی نیست به این تخلفات رسیدگی کنه سهامدار هیچ جارو نداره در این مملکت حداقل خداوند جای حق هست و انشالله ضربه ی کاری رو خودش به این بی وجدان ها میزنه میلیون ها سهامدار با اندک سرمایه و تمام داراییشون اینجا اومدن و سرمایشون نابود شدجالب اینجاست بعد بهروز خدا رحمی رو میبرن تلویزیون به عنوان کارشناس تا همه چیز رو بندازه گردن سهامدار خرد و چاپلوسی این هارو بکنهیه صندلی به اون تو سازمان بدید بنده خدا خیلی تلاش کردانتهای خبر

0
0