نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/25
13:19
#ثامید #تاپیکو #گکوثر از این سهم سهم روزهای آینده بیشتر خواهید شنید این قیمت ها به زودی خاطره خواهند شد و حسرتی برای فروشندگان باشه یادگاری اینجا ...

#ثامید


#تاپیکو


#گکوثراز این سهم سهم روزهای آینده بیشتر خواهید شنید این قیمت ها به زودی خاطره خواهند شد و حسرتی برای فروشندگان باشه یادگاری اینجا به وقتش یادآوری میکنیم✋
انتهای خبر

0
0