کدال۳۶۰
1399/09/05
17:10
#ستران #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30(اصلاحیه) شرکت سیمان تهران 1399-09-05 17:10:04 (6...

#ستران


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت سیمان تهران
۱۳۹۹-۰۹-۰۵ ۱۷:۱۰:۰۴ (۶۹۷۶۸۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0