احسان زمانی (سهام و فارکس)
1399/09/23
08:23
#فارس پس از تکمیل امواج اف و جی از دیامتریک میتواند تا محدوده های ۲۳۰۰ و ۲۸۰۰ تومان رشد کند.

#فارس


پس از تکمیل امواج اف و جی از دیامتریک میتواند تا محدوده های ۲۳۰۰ و ۲۸۰۰ تومان رشد کند.
انتهای خبر

0
0