نوآوران امین
1401/02/02
16:51
مواد ویژه لیا(#شلیا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/11/30 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ⭕️ کاهش 32 درصدی درآمدهای عملی...

مواد ویژه لیا(#شلیا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)⭕️ کاهش ۳۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۶۳,۹۸۶ میلیون ریال به مبلغ ۲۴۶,۲۷۱ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۷۷ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۳۶۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0