حامیان بورس ایران
1399/08/19
20:01
#ورود_پــول_حـقـیـقـی نمادهایی که در جریان معاملات امروز #بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند《تاریخ :دوشنبه 19 آبان ماه》 ❇️ #ونوین ❇️ #خپارس

#ورود_پول_حقیقینمادهایی که در جریان معاملات امروز #بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند《تاریخ :دوشنبه ۱۹ آبان ماه》❇️ #ونوین


❇️ #خپارسانتهای خبر

0
0