آواتحلیل
1399/10/06
15:06
#بررسی_گزارش_کدال #پدرخش 📌 پدرخش در آذر ماه ۸ میلیارد تومان فروش داشت. فروش مهر و آبان به ترتیب ۵ و حدود ۸ میلیارد تومان بود. جمع فروش دوره نه م...

#بررسی_گزارش_کدال #پدرخش📌 پدرخش در آذر ماه ۸ میلیارد تومان فروش داشت. فروش مهر و آبان به ترتیب ۵ و حدود ۸ میلیارد تومان بود. جمع فروش دوره نه ماهه شرکت در سال جاری ۵۱ میلیارد تومان بوده که رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

انتهای خبر

0
0