پایگاه خبری انتخاب
1400/05/24
22:15
وزارت خارجه روسیه: قصد داریم با ملا عبدالغنی برادر رییس دفتر سیاسی طالبان تماس برقرار کنیم/انتخاب @Entekhab_ir

وزارت خارجه روسیه:قصد داریم با ملا عبدالغنی برادر رییس دفتر سیاسی طالبان تماس برقرار کنیم/انتخاب@Entekhab_ir

انتهای خبر

0
0