نوآوران امین
1399/12/06
10:16
پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) (#شاراک) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزا...

پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) (#شاراک)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۸.۰۸ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۰۵.۸۶ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۸


✅رشد ۵۶.۰۹ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0