نوآوران امین
1399/09/05
22:00
#بازدهی سهام ها طی #یک_ماه گذشته حاکی از آن است که بیشترین بازدهی به ترتیب مربوط به نمادهای زیر بوده است : #زشگزا #خزر #کساوه #بکاب #خرینگ #س...

#بازدهی سهام ها طی #یک_ماه گذشته حاکی از آن است که بیشترین بازدهی به ترتیب مربوط به نمادهای زیر بوده است :#زشگزا


#خزر


#کساوه


#بکاب


#خرینگ#سامانه_سودیابwww.nadpco.com#سبدگردانی_هوشمند_نوآوران_امین☎️۰۲۱۸۷۷۰۰۸۰۸انتهای خبر

0
0