آواتحلیل
1399/10/04
12:07
#بررسی_گزارش_کدال #کلوند ✅ صنايع کاشي و سراميک الوند در آذر ماه ۳۶ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل افت ۵ درصد را نشان می دهد. ✅ مقد...

#بررسی_گزارش_کدال #کلوند✅ صنایع کاشی و سرامیک الوند در آذر ماه ۳۶ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل افت ۵ درصد را نشان می دهد.✅ مقدار فروش شرکت در این ماه نیز ۷۰۵ هزار متر مربع از انواع محصولات بوده که ۶ درصد در یک ماه گذشته افت داشته است.✅ نرخ فروش کاشی پرسلان که مهمترین محصولات شرکت می باشند به نسبت ماه قبل، رشد ۵ درصدی را نشان می دهد.✅ کلوند در ۹ ماهه ی نخست سال جاری در مجموع ۲۶۱ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل رشد ۷۲ درصدی را نشان می دهد.قیمت سهم ۳۴۰۶ تومان می باشد و در یک ماه گذشته ۵۱ درصد بازدهی داشته است...انتهای خبر

0
0