نوآوران امین
1399/08/24
08:54
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹منابعی که در چند ماه گذشته به بورس گسیل شد از ظرفیت بازار سرمایه بیشتر بود 🔹فضای مبادلات بازار سرمایه از مکانیزم واقعی ...

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:


🔹منابعی که در چند ماه گذشته به بورس گسیل شد از ظرفیت بازار سرمایه بیشتر بود


🔹فضای مبادلات بازار سرمایه از مکانیزم واقعی عرضه و تقاضا فاصله گرفت


🔹نیازمند تشکیل شورای عالی ثبات مالی هستیم


🔹نگاه مردم به بورس میان‌مدت و بلندمدت باشد


🔹کسی نباید با استقراض یا فروش ملک و زمین وارد بازار سرمایه شودانتهای خبر

0
0