آتی کالا
1399/08/22
10:17
پسته آذر و درگیر در منطقه مقاومتی 171000، که در صورت شکست این محدوده رو به بالا، اهداف 173000-174000 را دنبال خواهدکرد و در صورت ناتوانی، همچنان با...

پسته آذر و درگیر در منطقه مقاومتی ۱۷۱۰۰۰، که در صورت شکست این محدوده رو به بالا، اهداف ۱۷۳۰۰۰-۱۷۴۰۰۰ را دنبال خواهدکرد و در صورت ناتوانی، همچنان با حمایت ۱۶۹۰۰۰ مواجه است.@parvintorki


https://t.me/Donyaye_Atiانتهای خبر

0
0