بتاسهم
1399/10/09
10:41
نخستین تزریق واکسن کروناي ايراني با موفقیت و بدون علائمی نظیر َشوک و تب تا این لحظه انجام شد.

نخستین تزریق واکسن کرونای ایرانی با موفقیت و بدون علایمی نظیر شوک و تب تا این لحظه انجام شد.


انتهای خبر

0
0