همفکران
1399/10/29
10:48
#نبض_بازار 📈صف فروش #وبصادر جمع شد و سهم در قیمت کف قیمت روزانه در حال داد و ستد است. حجم معامله بیش از ۳۶۶ میلیون سهم می باشد.

#نبض_بازار


📈صف فروش #وبصادر جمع شد و سهم در قیمت کف قیمت روزانه در حال داد و ستد است. حجم معامله بیش از ۳۶۶ میلیون سهم می باشد.انتهای خبر

0
0