کانال کدال
1399/12/06
10:54
📊 نماد : وسپه 📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 🏭 شرکت: سرمايه گذاري سپه 🔻 تصمیما...

📊 نماد : وسپه📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰🏭 شرکت: سرمایه گذاری سپه
🔻 تصمیمات مجمع :✅ صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد💵 سود نقدی هر سهم: ۱,۳۰۰ ریال💰 سود خالص شرکت: ۱۰,۵۸۰,۸۰۷ میلیون ریال💶 سود انباشته: ۳,۹۳۱,۲۲۴ میلیون ریال📖 ارزش دفتری هر سهم: ۱,۶۶۰ ریال💷 سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال👤 بازرس قانونی: وانیا نیک تدبیر📰 روزنامه کثیرالانتشار : اطلاعات
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وسپه #تصمیمات_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۰:۴۲:۵۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0