بتاسهم
1400/01/15
08:49
#وساخت به سمت تجدید می رود در جلسه مورخ 14/01/1400 هیات مدیره شرکت موضوع افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ( طبقه سرمایه‌گذاری ب...

#وساخت به سمت تجدید می رود


در جلسه مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۰ هیات مدیره شرکت موضوع افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ( طبقه سرمایه‌گذاری بلندمدت)، اندوخته سرمایه‌ای ، مطالبات حال شده و آورده نقدی موردبحث و بررسی قرار گرفت. پس از بررسی گزارشات مربوط به تجدید ارزیابی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری اخذشده در اسفند ۱۳۹۹ با توجه به تغییر نرخ برخی از سهام‌های متعلق به شرکت و عدم قطعیت مفروضات گزارش تجدید ارزیابی، مقرر شد گزارش توجیهی افزایش سرمایه از روش‌های فوق‌الذکر تهیه و در جلسات آتی هیات مدیره تصمیم‌گیری گردد.انتهای خبر

0
0