کدال۳۶۰
1399/08/29
14:54
#وسرضوی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی ▪️ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت ...

#وسرضوی


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی▪️ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۴۰۸ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰٪ افت داشته است▪️ «وسرضوی» با سرمایه ثبت شده ۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۴۲,۹۲۳,۳۸۹ میلیون ریال سود محقق کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۹ ۱۴:۵۴:۵۰ (۶۹۴۰۷۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0