نوآوران امین
1399/08/28
18:13
لابراتوارهای سینادارو(#دسینا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 2 درصدی درآمدهای...

لابراتوارهای سینادارو(#دسینا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۷۷۳,۹۹۵ میلیون ریال به مبلغ ۱,۸۰۹,۳۴۵ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۶ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۶۰۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0