بورس۲۴
1401/01/15
15:37
«غپینو» از افزایش نرخ فروش محصولات و خرید مواداولیه گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنعتی پارس مینو در خصوص دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات و نرخ خرید مواد اولیه / خدمات شفاف سازی کرد.

«غپینو» از افزایش نرخ فروش محصولات و خرید مواداولیه گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنعتی پارس مینو در خصوص دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات و نرخ خرید مواد اولیه / خدمات شفاف سازی کرد.


لذا شرکت صنعتی پارس مینو اعلام نمود که مجوز افزایش نرخ فروش محصولات این شرکت توسط انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران در تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۱۴ صادر شده که نرخ قبلی ۶۷,۶۸۹,۰۹۲ ریال بوده به نرخ ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرده است.


مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل ۱۰۴۷ میلیارد تومان و نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل ۶۳ درصد می باشد.


همچنین مواد اولیه اصلی این شرکت در سال ۴۰۱ نسبت به قیمت های قبلی از ۶,۱۳۹,۷۵۰ ریال به ۷,۸۶۳,۳۰۰ ریال افزایش داشته است.

غپینو
غپینو
انتهای خبر

0
0