کدال۳۶۰
1399/08/11
10:14
#تمدن #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29 ▪️ شرکت تامین سرمایه تمدن طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1398/12/29 معادل 1,541,476 میلیون ...

#تمدن


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹▪️ شرکت تامین سرمایه تمدن طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معادل ۱,۵۴۱,۴۷۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.▪️«تمدن» با سرمایه ثبت شده ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۲,۴۵۳,۹۰۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.۱۳۹۹-۰۸-۱۱ ۱۰:۱۴:۴۸ (۶۸۷۸۴۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0