نوآوران امین
1401/03/01
21:22
گروه تولیدی مهرام(#غمهرا) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 45 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه ب...

گروه تولیدی مهرام(#غمهرا)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۴۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷,۹۲۱,۲۲۹ میلیون ریال به مبلغ ۱۱,۴۷۲,۸۴۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۹ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۹۱۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0