نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/09/16
13:30
#غدام از دستمون در رفته چقدر سود شده ما که گذاشتمش گوشه سبدمون

#غدام از دستمون در رفته چقدر سود شده ما که گذاشتمش گوشه سبدمون
انتهای خبر

0
0