سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/09/18
17:54
#بالاس پولبکی برای 9300 قدیمی های سهم فعلا نگهداری ورود جدیدها حد ضرر تثبیت زیر قیمت 5690 تومان 🎯

#بالاس


پولبکی برای ۹۳۰۰


قدیمی های سهم فعلا نگهداری


ورود جدیدها حد ضرر تثبیت زیر قیمت ۵۶۹۰ تومان


🎯انتهای خبر

0
0