بولتن اقتصادی
1399/11/13
18:45
سقف ۵ سکه برای مهریه تأیید نشده است ▫️ رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس: هیچ ماده‌ای در زمینه مهریه شامل تعیین ۵ سکه به جای ۱۱۰ سکه و.... تصویب و...

سقف ۵ سکه برای مهریه تایید نشده است▫️ رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس: هیچ ماده‌ای در زمینه مهریه شامل تعیین ۵ سکه به جای ۱۱۰ سکه و.... تصویب و تایید نشده و این‌ها همگی پیشنهادات صورت‌گرفته برخی نمایندگان است.

انتهای خبر

0
0