نوآوران امین
1399/08/12
16:46
حمایت گستر ایران خودرو(#خگستر12 #تابعه #خگستر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت حمایت گستر ...

حمایت گستر ایران خودرو(#خگستر۱۲ #تابعه #خگستر)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت حمایت گستر ایران خودرو)✅ افزایش ۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۷,۴۰۷ میلیون ریال به مبلغ ۵۹,۶۵۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۶۱۶ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۱۶۵۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0