بورس امروز
1399/08/21
10:57
‌‌❇ صدور مجوز رشد ۹۰۰ درصدی سرمایه «کاما» 🔹شرکت باما (کاما) مجوز افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی خود را دریافت کرد. 🔗 ادامه ی مطلب... 🆔

❇ صدور مجوز رشد ۹۰۰ درصدی سرمایه «کاما»🔹شرکت باما (کاما) مجوز افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی خود را دریافت کرد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0