بتاسهم
1399/09/23
09:35
مهمترین خرید و فروش سهامداران عمده در معاملات روز گذشته ✅ درنوسانات منفی گروه بانکی در روز شنبه، بازارگردان سه نماد #وتجارت، #وبصادر و #وپست خریدا...

مهمترین خرید و فروش سهامداران عمده در معاملات روز گذشته✅ درنوسانات منفی گروه بانکی در روز شنبه، بازارگردان سه نماد #وتجارت، #وبصادر و #وپست خریدار بودند. بازارگردان وتجارت در ادامه ی حمایت خوب خود از سهام بانک تجارت، در روز گذشته نیز ۱۹۱ میلیون از این نماد را خرید. بازارگردان وبصاد خریدار ۱۰ میلیونی بانک صادرات بود. در نتیجه ی صف فروش وپست، بازارگردان این نماد همانند روز چهارشنبه اقدام به خرید ۴ میلیونی این نماد کرد.✅ در روز قبل نیز همچنان بیمه ای ها با اقبال سهامداران همراه بودند. شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان برای چهارمین روز متوالی ۱ میلیون بیمه #کوثر فروخت. بعد از فروش مهرآیندگان و شرکت خدمات مدیریت صباتامین، این بار سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فروشنده سهام #البرز بود و دیروز ۳۰ میلیون سهم از این نماد را به فروش رساند.✅ صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا برای سومین روز متوالی #ثبهساز و #ثامید را فروخت و مجموع فروشش را در این سه روز به ۵۵ میلیون سهم در ثبهساز و ۴۵ میلیون سهم در ثامید رساند.✅ صندوق بازنشسگی کشوری طی روز شنبه در سهم های #وپارس، #پاسا و #شپاس فرشنده بود.
✅ در اولین روز معاملاتی این هفته، صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۲۰ میلیون سهم #حفارس فروخت که طبق اطلاع رسانی این شرکت در سامانه کدال، این فروش جهت عملیات بازارگردانی، به کد بازارگردان منتقل شده و فروش حقوقی در بازار صورت نگرفته است.✅ صندوق بازارگردانی سهم آشنا طی روز گذشته ۴۱ میلیون سهم #خساپا و ۵ میلیون سهم #ورنا خرید. لازم به ذکر است که این صندوق در سه روز معاملاتی اخیر در مجموع خرید حدود ۱۲۰ میلیون سهم سایپا را به ثبت رسانده است.✅ صندوق سرمایه گذاری خلیج فارس برخلاف چند روز قبل که حدود ۱۹ میلیون از #شلرد را به فروش رسانده بود، طی دیروز ۳ میلیون از این سهم را خرید./همفکران

انتهای خبر

0
0