کدال۳۶۰
1399/08/19
17:59
#دی #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تعدیلات سنواتی - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت بانک دی 1399-08-19 17:59:49 (690540) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @C...

#دی


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تعدیلات سنواتی - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت بانک دی
۱۳۹۹-۰۸-۱۹ ۱۷:۵۹:۴۹ (۶۹۰۵۴۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0