بولتن اقتصادی
1399/09/23
14:25
💯کانال ترمینال با سهم هایی که این ماه معرفی کرد به خیلی از همراهان کمک کرد تا درصد زیادی از زیان خودشون رو جبران کنند. به شما پیشنهاد می کنیم تا از...

💯کانال ترمینال با سهم هایی که این ماه معرفی کرد به خیلی از همراهان کمک کرد تا درصد زیادی از زیان خودشون رو جبران کنند. به شما پیشنهاد می کنیم تا از خدمات رایگان ترمینال استفاده کنید.لینک کانال:


👉🏻@BourseTerminal👈🏻انتهای خبر

0
0