سهم گلچین
1401/05/31
13:24
📌نمودار قدرت ارز ها: 🔹 قوی ترین: #NZD 🔹 ضعیف ترین: #EUR آغاز هفته با وجود خالی بودن تقویم اقتصادی از رویداد مهم بازار با سنتیمنت مثبت کار خود ر...

📌نمودار قدرت ارز ها:🔹 قوی ترین: #NZD🔹 ضعیف ترین: #EURآغاز هفته با وجود خالی بودن تقویم اقتصادی از رویداد مهم بازار با سنتیمنت مثبت کار خود را آغاز کرده است.انتهای خبر

0
0