نوآوران امین
1399/08/18
09:10
نفت ایرانول (#شرانل) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۳.۹۸ درص...

نفت ایرانول (#شرانل)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۳.۹۸ درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۰۲.۹۷ درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با مهر ۱۳۹۸


✅رشد ۳۴.۵۶ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0