پلکان بورس
1399/09/23
09:48
#خبر_مهم راه اندازی طرح توسعه #بمیلا از ابتدای سال آینده جهش قابل توجه سود در یکی از زیرمجموعه های این شرکت.

#خبر_مهمراه اندازی طرح توسعه #بمیلا از ابتدای سال آینده


جهش قابل توجه سود در یکی از زیرمجموعه های این شرکت.

انتهای خبر

0
0