نوآوران امین
1401/01/31
19:39
سیمرغ(#سیمرغ) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 61 درصدی درآمدهای عملیاتی 3 ماهه 140...

سیمرغ(#سیمرغ)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۶۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۶۲۴,۵۰۳ میلیون ریال به مبلغ ۴,۲۲۰,۳۳۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۷۲ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۱۱۳۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0