کارگزاری سهام بارز
1400/05/30
11:04
#استخراج_کانه_های_فلزي #کگل #کچاد #کنور مقایسه درآمد دو سال 1398 و 1399 #کگل، #کچاد و #کنور

#استخراج_کانه_های_فلزی


#کگل #کچاد #کنور
مقایسه درآمد دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ #کگل، #کچاد و #کنورانتهای خبر

0
0