بتاسهم
1401/05/31
13:53
مجمع #سمایه به گزارش همفکران، مذاکراتی با بانک مرکزی انجام شده و به زودی تصمیم گیری نهایی در خصوص افزایش سرمایه شرکت انجام خواهد شد،همچنین افزایش س...

مجمع


#سمایه


به گزارش همفکران، مذاکراتی با بانک مرکزی انجام شده و به زودی تصمیم گیری نهایی در خصوص افزایش سرمایه شرکت انجام خواهد شد،همچنین افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نیز پیشنهاد شده است.انتهای خبر

0
0